Skip to content

Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı (TAG – Türkiye) , 9-10 Mayıs 2013, Ege Üniversitesi – İzmir

Bugün Türkiye’de arkeolojinin kültür-tarihçiliği içine sıkışıp kaldığı kalıpları yavaş yavaş kırmaya başladığını görüyoruz. Sorun-odaklı, yeni yöntemler kullanan ve çeşitli kuramsal çerçeveler dahilinde yürütülen araştırmaların sayısı her geçen gün artıyor. Diğer yandan, arkeoloji disiplininin tarihi ve bugün ulaştığı nokta ile ilgili farkındalık ve eleştirel düşünme pratiği de giderek artış gösterme eğiliminde. Bu toplantı ile amacımız hem arkeolojinin içinde yer aldığı sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik bağlamları incelemek hem de kuramsal yaklaşımların ve yenilikçi yöntemlerin öne çıktığı arkeolojik araştırmalar ile ilgili bilgi edinmek.

Tartışmaya açmak istediğimiz ve burada sıralayamadığımız bir çok konu var:

Arkeologlar, akademisyenler ve arkeoloji ile ilgili diğer meslek grupları kazıda ve üniversitelerde neler yaşıyorlar? Hangi zorluklarla karşılaşıyor, öğrencilerini nasıl yetiştiriyorlar? Türkiye’de arkeolojinin yapılma koşulları zaman içinde nasıl değişti? Ülkemizde arkeolojinin tarihsel gelişimi ve yönelimi nasıl gerçekleşti? Türk ve dünya arkeolojisinin yöntemsel ve kuramsal çerçevesi nasıl oluşuyor? Arkeolojinin diğer bilim dallarıyla kurduğu ilişki yeterli midir? Arkeoloji lisans ve yüksek lisans eğitiminin sorunları nelerdir? Arkeolojinin toplumla ve medyayla kurduğu ilişki ne düzeydedir? Türkiye’nin kültürel miras ve turizm politikaları arkeolojinin değişimini ne yönde etkilemektedir? Sivil toplum örgütleri arkeolojinin neresinde yer almaktadır?

Yukarıda belirtilen konularla sınırlı olmamak üzere, arkeolojinin arkeolojisini yapmak ve yenilikçi araştırmalar ile ilgili bildiriler sunmak üzere sizleri 9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde Ege Üniversitesi‘ne davet ediyoruz.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce yapılabilir. Bildiri başlıklarını ve 250 kelimeyi aşmayan özetlerinizi tagturkey@gmail.com adresine 1 Mart 2013 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

Neden TAG?

İlk TAG, 1979 yılında Colin Renfrew ve Andrew Fleming tarafından Sheffield, İngiltere’de düzenlenmişti. O zamandan bu yana her sene İngiltere’nin farklı bir kentinde arkeolojinin her boyutuyla ele alındığıve küçüğünden büyüğüne arkeoloji dünyasının bir araya gelerek bol bol tartıştığı ve eğlendiği TAG toplantıları düzenlenmektedir. Aradan geçen otuzdan fazla sene içinde İngiltere’deki TAG toplantılarının bu ülkedeki arkeoloji pratiğine ne kadar olumlu bir etki yaptığı rahatça görülebilir. TAG gibi toplantılar sayesinde, çoğu zaman arkeolojide karşımıza çıkan yeni kuramların, yöntemlerin, yenilikçi bakış açılarının İngiltere kaynaklı olduğu görülmektedir. 2000 yılından itibaren İskandinav ülkelerinde Nordic-TAG ve 2008 yılından itibaren de ABD’de TAG-USA adı altında meslektaşlarımız bir araya gelmeye başladılar. Son olarak Yunanistan’da da TAG toplantıları düzenlenmeye başlanmıştır. Benzer bir tartışma, bilgi paylaşımı ve eleştirel düşünme ortamını Türkiye’de hayata geçirme arzusu bu toplantıları örnek almamıza neden oldu. Böylece, sizlerle birlikte Türkiye’yi de gelişen TAG ağının bir parçası yapabileceğimizi hayal ederek böyle bir adım atmaya karar verdik. TAG-Turkey girişimine oldukça sıcak bakanTAG kurucuları ve TAG yürütücü komitesi ile görüşmelerimiz halen devam etmekte olup bu konudaki gelişmeleri sizinle paylaşacağız.

Hedefimiz, TAG-Türkiye toplantılarının en az iki yılda bir farklı bir kurumda, değişen organizatörlerce yapılarak tıpkı TAG-UK, TAG-USA, Nordic TAG ya da TAG-Greece gibi kurumsallaşarak devam etmesi ve uzun yıllar içinde ülkedeki arkeoloji pratiğine katkıda bulunmasıdır.

Organizasyon:

Çiler Çilingiroğlu (Ege Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı)

Fahri Dikkaya (Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü)

Ahmet Uhri (Dokuz Eylül Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Elif Koparal (Hitit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Pınar Özgüner (Boston Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)

Suna Çağaptay (Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)