Skip to content

Program

TAG – Türkiye Toplantısı / TAG-Turkey Meeting

TOPLANTI PROGRAMI / PROGRAMME

Programı pdf dosyası olarak indirebilirsiniz. / Download as pdf file: TAG-Türkiye Program

09 Mayıs 2013, PERŞEMBE

Açılış Konuşmaları/Keynote Address:

08:40-09:00 Hoşgeldiniz konuşmaları/ Opening Remarks

09:00-09:40 Güneş Duru, “Disipline Edilmiş Bir Disiplin Olarak Arkeoloji”

09:40-10:00 Ara/Break

EDEBİYAT FAKÜLTESİ SERGİ SALONU OTURUMLARI/ SESSIONS AT THE EXHIBITION HALL

I. OTURUM/SESSION I

Türkiye Arkeolojisinde Kuramın Yeri – The Place of Theory in Turkish Archaeology

10:00-10:20 Mehmet Kaya Yaylalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı – Arkeoloji ve İlkesellik

10:20-10:50 Metin Yeşilyurt, Münster Üniversitesi – Arkeoloji Bilimkuramının Önemi ve Unsurları

10:50-11:10 Banu Doğan, İstanbul Üniversitesi – Türkiye Arkeolojisi Antropolojiyle Barışır mı?

11:10-11:30 Nezih Aytaçlar, Ege Üniversitesi – Arkeoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Arasında Multidisipliner Çalışmalar

ARA/BREAK

II. OTURUM/SESSION II

Türkiye Arkeolojisinde Kuramın Yeri – The Place of Theory in Turkish Archaeology

11:40-12:00 Belgin Aksoy, Uludağ Üniversitesi – Türk Arkeolojisinin Suni Sorunu olarak ‘Alman Ekolü’

12:00-12:20 Özlem Çevik, Trakya Üniversitesi Akademik Dünyaya Geçişin Anahtarı: Türkiye’de Üretilen Doktora Tez Çalışmaları

12:20-12:40 Çiler Çilingiroğlu, Ege Üniversitesi – Kültür Tarihçiliği Kıskacında Türkiye Arkeolojisi: Arkeolojiye Kanatlarını Verebilir Miyiz?

ÖĞLE ARASI/LUNCH BREAK (12:40-14:00)

III. OTURUM/SESSION III

Tarihsel Bağlamında Türkiye Arkeolojisi – Archaeology in Turkey in Historical Context

14:00-14:20 Emre Şerifoğlu – Bengi Başak Selvi, Bitlis Eren Üniversitesi – Türkiye Cumhuriyeti Doğu Politikaları ve Arkeoloji

14:20-14:40  Fahri Dikkaya, Bilkent Üniversitesi – Farklı Bir Arkeolog: Hamit Zübeyr Koşay

14:40-15:00 Kenan Eren, Mimar Sinan Üniversitesi – Türkiye’de Klasik Arkeoloji Geleneğinin ‘İyonya’ İmgesi

15:00-15:20 Jasmin Hediye Meier, Bern Üniversitesi – Yabancı Bilim Adamlarının Türk Arkeolojisine Katkıları (1915-1918)

ARA/BREAK

IV. OTURUM/SESSION IV

Devlet Politikaları ve Arkeoloji – State Politics and Archaeology

15:30-15:50 Pınar Özgüner, Boston/Koç Üniversitesi – Türkiye Arkeolojisinde Problemler ve Farklı Kimliklerin Oluşumu

15:50-16:10 Elif Koparal, Hitit Üniversitesi – Türk Arkeolojisinde İktidar-Mikro İktidar-Bioiktidar Açmazları

16:10-16:30 Heval Bozbay, Dokuz Eylül Üniversitesi – Türkiye ve İran’da 20. Yüzyılın İlk Yarısındaki Arkeoloji Politikalarının ve Uygulamalarının Karşılaştırılmalı bir İncelemesi

ARA/BREAK

V. OTURUM/SESSION V:

Kazı Pratiği ve Sorunları – Excavation Practice and Its Problems

16:40-17:00 Banu Aydınoğlugil, University College London – Çatalhöyük: Reflexivity in Progress

17:00-17:20 Sinan Ünlüsoy, Yaşar Üniversitesi – Türkiye’de Arkeolojik Kazı Pratiğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği

17:20-17:40 Hüseyin Cevizoğlu, Ege Üniversitesi  – Değişen Kültürel Miras, Turizm Politikaları ve Didyma Kazıları

17:40-18:00 Aytekin Erdoğan – Nezih Aytaçlar  , Ege Üniversitesi – Milas TKİ Kazıları Örneğinde Müze-Üniversite İşbirliğinde Yürütülen Kazı Çalışmaları: Sorun ve Öneriler

9 MAYIS 2013, PERŞEMBE

7 NOLU DERSLİKTEKİ OTURUMLAR/SESSIONS AT CLASSROOM 7:

I. OTURUM/SESSION I:

Arkeolojik Sorunlara Kuramsal Yaklaşımlar – Theoretical Approaches to Archaeological Problems

10:00-10:20 Emilio Rodrigues Alvarez, Arizona Üniversitesi – Culture, Knowledge and Reality: Gordon Childe and the Post-Modern Era

10:20-10:40 Dimitris Plantzos, Ionnanina Üniversitesi – The Archaeology of Cultural Memory: Argos Orestikon

10:40-11:00 Fulya Dedeoğlu, Ege Üniversitesi – Arkeolojide Karmaşık Toplum ve Karmaşık Sosyal Örgütlenme Kavramlarının Tanımı ve Tespiti Üzerine Sorunlar

11:00-11:20 Göksenin Abdal, İstanbul Üniversitesi – Towards a Gender Based Research in Archaeology: Remaking of the Prehistoric Anatolian Society Through Gender Identities and Relations

ARA/BREAK

II. OTURUM/SESSION II:

Arkeolojik Sorunlara Kuramsal Yaklaşımlar – Theoretical Approaches to Archaeological Problems

11:30-11:50 Patrycja Filipowicz, Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi – Central Anatolian Neolithic Imagery Transformations

11:50-12:10 Agata Czeszewska, Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi – The Neolithic Imagiries in Southeast and Central Anatolia in Comparative Perspective

12:10-12:30 Marta Bartkowiak, Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi – Where is the milk? Investigation of Specialized Vessels Function.

ÖĞLEN ARASI/LUNCH BREAK 12:30-14:00

III. OTURUM/SESSION III

Arkeolojik Sorunlara Kuramsal Yaklaşımlar – Theoretical Approaches to Archaeological Problems

14:00-14:20 Emma Baysal, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü – In the ‘I’ of the beholder: Theorizing the Material Signification of Borders and Boundaries in Anatolian Prehistory

14:20-14:40 Elizabeth Angell, Columbia Üniversitesi – Archaeologies of the Contemporary Past: İstanbul and Beyond

14:40-15:00 Magda Pieniążek, Alman Arkeoloji Enstitüsü – Troy: Towards Understanding of Its Socio-Political Structure

15:00-15:20 Tuna Şare, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi – The Art of Ancient Western Anatolia Calling for Help: “I am not a westerner, not an easterner, nor a bridge inbetween, just let me be myself!”

15:20-15:40 Atilla Batmaz, Ege Üniversitesi – A Cultural Approach to the Urartian Identity

10 MAYIS 2013, CUMA

I. OTURUM/SESSION I

Arkeoloji Eğitimi ve Sorunları – Archaeology Education and Its Problems (Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Gözünden/ From the viewpoint of Undergraduate and Graduate Students)

09:00-09:20 Bartu Dinç, İstanbul Üniversitesi – Akademik Kendileşme ve Arkeolojideki Yansımaları

09:20-09:40 Gökhan Murat Çoban, Trakya Üniversitesi – Öğrenci Perspektifinden Türkiye’de Arkeoloji Eğitimi

09:40-10:00 Ekin Dalbudak,  İstanbul Üniversitesi – Öğrencilerin ve Akademisyenlerin Gözünden Arkeoloji Eğitimine Bakış

10:00-10:20 Murat Karakoç, Ankara Üniversitesi – Türkiye’de Prehistorik Arkeolojiye olan İlgisizliğin Sonucu: Paleolitik Çağ’da Ege Bölgesi (Neyi Biliyoruz? Neden Bilmiyoruz?)

ARA/BREAK

II. OTURUM/SESSION II

Arkeoloji Eğitimi ve Sorunları – Archaeology Education and Its Problems

10:30-10:50 Canan Çakırlar, Groningen Üniversitesi – Kemikler kifayetsiz kalıyor.

10:50-11:10 Rana Özbal – Aysel Arslan, Koç Üniversitesi – Arkeolojik Araştırmaların Veri Paylaşımıyla Desteklenmesi

11:10-11:30 Ayça Özcan, Süleyman Demirel Üniversitesi – Kültürel Mirasın Korunması ve Eğitim: Arkeoçocuk Projesi

11:30-11:50 Erkan Fidan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeolojik Kazı Uygulama Alanı

ARA/BREAK

III. OTURUM/SESSION III

Toplum ve Arkeoloji İlişkisi – Archaeology and Society

12:00-12:20  Veysel Apaydın, University College London – Toplum Arkeolojisi ve Eğitiminin Tarihsel Gelişimi: Dünya ve Türkiye’deki Yeri, Önemi ve Problemleri

12:20-12:40 Ali Kazım Öz – Mahmut Aydın – Saadet Güner, Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kültürel Mirasın Dostları Derneği – Sivil Toplum Kuruluşlarının Kültür Varlıklarının Korunmasındaki Rolü

12:40-13:00 S. Gökhan Tiryaki, Akdeniz Üniversitesi – Sürdürülebilir Arkeolojik Kültürel Miras Araştırmalarında Bilgi-Belge Arşivlerine Duyulan İhtiyaç Üzerine: Ksanthos Deneyimi (1950-2012)

13:00-13:20 Emre Cumalıoğlu, Yaşar Üniversitesi – Arkeologların Mesleki Çalışmalarından Doğan Bazı Hakları

ÖĞLE ARASI/LUNCH BREAK (13:20-14:20)

IV. OTURUM/SESSION IV:

Toplum ve Arkeoloji İlişkisi – Archaeology and Society

14:20-14:40 Onur Bütün, İthaki Yayınları – Türkiye’de Arkeoloji Yayıncılığı ve Geleceği

14:40-15:00 Berkay Dinçer, Ardahan Üniversitesi – Basında Arkeoloji: Geyik Muhabbeti Nereye Kadar?

15:00-15:20 Gökçe Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi – Geçmişi Yorumlayan ve Geçmişin Geleceğini Tanımlayan Bir Bilim: Arkeoloji

15:20-15:40 Oğuz Erdur, University of North Carolina – Türkiye’de Arkeolojinin Koşul ve Olasılıkları Üzerine, Yeniden

ARA/BREAK

15:50-16:30 TAG-Türkiye komite seçimi / Election of TAG-Turkey Committee

16:30-18:00 Kapanış Paneli / Closing Discussion

Kolaylaştırıcı / Moderator: Ahmet Uhri (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Konuşmacılar: Kenan Yurttagül (Kültür Varlıkları ve Müzeler Eski Genel Müdürü), Pınar Özgüner (Koç/Boston Üniversiteleri)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: